เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

043-236-538

ivene3@kvc.ac.th

1/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

07:30 - 19:00

จันทร์ ถึง อาทิตย์

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

คลังภาพ

  • All

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระดับหลักสูตร 3 พ.ย. 2564

งานเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

งานเทคโนโลยีบัณฑิต เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน” สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

         

ประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

           

เชิญรับชม การถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564

เชิญรับชม การถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 159 จำนวน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัยและการนำเสนอนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัยและการนำเสนอนวัตกร 

บัณฑิตจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

บัณฑิตจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ร่วมใจกันทำความสะ 

เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563

เตรียมเปิดสาขาเทคโนโลยีก่อสร้างฯ รองรับตลาดแรงงาน

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง พร้อมด้วย นายภักดี ธุรเจน ผู 

สอศ.ผลิตบัณฑิต ป.ตรี สายเทคโนโลยี รับปริญญา 2 รุ่น

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ