เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

043-236-538

ivene3@kvc.ac.th

1/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

07:30 - 19:00

จันทร์ ถึง อาทิตย์

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

คลังภาพ

  • All
  • Category 1
  • Category 2
  • ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

           

เชิญรับชม การถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564

เชิญรับชม การถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 159 จำนวน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัยและการนำเสนอนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัยและการนำเสนอนวัตกร 

บัณฑิตจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

บัณฑิตจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ได้ร่วมใจกันทำความสะ 

สอศ.ปลื้มหลักสูตรเทคโนฯบัณฑิตมีงานทำ 100%

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  

เตรียมเปิดสาขาเทคโนโลยีก่อสร้างฯ รองรับตลาดแรงงาน

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง พร้อมด้วย นายภักดี ธุรเจน ผู 

สอศ.ผลิตบัณฑิต ป.ตรี สายเทคโนโลยี รับปริญญา 2 รุ่น

การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ 

การประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั 

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาในสถาบัน กับสถานประกอบการ

นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต 

ข่าวจาก เทคโนโลยีบัณฑิต วอศ.ขอนแก่น

องค์ความรู้จากผลงานวิจัย และแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม ให้เกิด