เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

043-236-538

ivene3@kvc.ac.th

1/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

07:30 - 19:00

จันทร์ ถึง อาทิตย์

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  
Read more
นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง พร้อมด้วย นายภักดี ธุรเจน ผู 
Read more
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ 
Read more
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั 
Read more
นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต 
Read more
องค์ความรู้จากผลงานวิจัย และแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม ให้เกิด 
Read more
ความเห็นล่าสุด
    ป้ายกำกับ