เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

043-236-538

ivene3@kvc.ac.th

1/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

07:30 - 19:00

จันทร์ ถึง อาทิตย์

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Our Staff

First Grade Teachers

The homelike quality of our school contributes to a relaxed, focused experience for the child. Our indoor classroom activities are placed on open shelves for selection as interest and readiness inspires the child. Our outdoor environment offers a beautiful developed playground with manipulatives, tricycles, pets, and gardens.

Deborah David
Teacher of the first grade

I will be spending some time getting everything together but would appreciate any suggestions along.

Carol A. Swainson
Teacher of the first grade

I will be spending some time getting everything together but would appreciate any suggestions along.

Chris Cook
Teacher of the first grade

I will be spending some time getting everything together but would appreciate any suggestions along…

Pre School Teachers

The homelike quality of our school contributes to a relaxed, focused experience for the child. Our indoor classroom activities are placed on open shelves for selection as interest and readiness inspires the child. Our outdoor environment offers a beautiful developed playground with manipulatives, tricycles, pets, and gardens.

Deborah David
Teacher of the first grade

I will be spending some time getting everything together but would appreciate any suggestions along.

Carol A. Swainson
Teacher of the first grade

I will be spending some time getting everything together but would appreciate any suggestions along.

Chris Cook
Teacher of the first grade

I will be spending some time getting everything together but would appreciate any suggestions along…