เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

043-236-538

ivene3@kvc.ac.th

1/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

07:30 - 19:00

จันทร์ ถึง อาทิตย์

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาในสถาบัน กับสถานประกอบการ

นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร / บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด / บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) / บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด / บริษัทก้าวหน้า เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด / บริษัท เอโอเอ็น แอนด์ไซน์ จำกัด / และบริษัท อาร์เอสทีโรโบติกส์ จำกัด และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และสถานศึกษาในสถาบันกับสถานประกอบการ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษา ตามหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) และหลักสูตรคุรุพัฒนา จัดขึ้นที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้แก่นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง และหลักสูตรคุรุพัฒนา ในการผลิตและพัฒนากำลังพล ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเสริมสร้างพัฒนาครู บุคลากรอาชีวศึกษาทุกระดับให้มีสมรรถนะก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สร้างความตระหนักในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบัน สถานศึกษา และสถานประกอบการ สร้างการรับรู้ แนวทางการบริหารจัดการ และประสานความร่วมมือดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ความเห็นล่าสุด
    ป้ายกำกับ