เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

043-236-538

ivene3@kvc.ac.th

1/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

07:30 - 19:00

จันทร์ ถึง อาทิตย์

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สอศ.ปลื้มหลักสูตรเทคโนฯบัณฑิตมีงานทำ 100%

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,265 คน จากสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง สถานศึกษา 202 แห่ง

หลักสูตรเทคโนฯบัณฑิตมีงานทำ 100%

ลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า จากการติดตามข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557-2559 จำนวน 3,573 คน มีงานทำ 100% ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3,229 คน มีงานทำ 98% ส่วนปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างการสำรวจ คาดว่าจะอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน เหตุที่อัตราการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรนี้สูงมาก เนื่องจากผู้เรียนกำลังปฏิบัติงานหรือทดลองงานอยู่ในหน่วยงานหรือสถานประกอบการในระบบทวิภาคี เน้นการผลิตบัณฑิตสายปฏิบัติการที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทำให้มีสมรรถนะวิชาชีพระดับสูงขึ้น มีความรู้ ทักษะฝีมือ และความเชี่ยวชาญ มีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ความเห็นล่าสุด
    ป้ายกำกับ