เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

043-236-538

[email protected]

1/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

07:30 - 19:00

จันทร์ ถึง อาทิตย์

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

เทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอบถามข้อมูล

สาขาที่เปิดสอน

บัณฑิตวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอบถามข้อมูล

สาขาเปิดสอน

เทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอบถามข้อมูล

สาขาที่เปิดสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ข่าวอื่นๆ

หัวข้อข่าวเกี่ยวกับ เทคโนโลยีบัณฑิต

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต่างๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่ม...

หัวข้อข่าวเกี่ยวกับ เทคโนโลยีบัณฑิต

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต่างๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่ม...

หัวข้อข่าวเกี่ยวกับ เทคโนโลยีบัณฑิต

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต่างๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่ม...

หัวข้อข่าวเกี่ยวกับ เทคโนโลยีบัณฑิต

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคต่างๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่ม...

เนื้อหาเกี่ยวกับ ทลบ.

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ

เนื้อหาเกี่ยวกับ ทลบ.

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ

เนื้อหาเกี่ยวกับ ทลบ.

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ

เนื้อหาเกี่ยวกับ ทลบ.

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ

เนื้อหาเกี่ยวกับ ทลบ.

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ

เนื้อหาเกี่ยวกับ ทลบ.

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสายปฏิบัติการ

" คลังภาพกิจกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต "

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3